Personvernerklæring for Prego Norge AS

Hvem er behandlingsansvarlig?

Prego Norge AS behandler personopplysninger om bedrifter som er brukere av vår portal. For all vår behandling av personopplysninger er vi behandlingsansvarlig. Dette innebærer at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere deg om hvordan vi benytter personopplysningene dine.

Det er viktig for oss at dine personopplysninger er trygge, og personverklæringen gir deg informasjon om hvordan vi bidrar til å sikre dette. Personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer informasjonen vi har om deg. Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.

Der personvernerklæringen henviser til personvernlovgivningen har vi benyttet referanser til den nye personopplysningsloven som antas å tre i kraft 1. juli 2018. I mellomtiden må henvisningene forstås som henvisninger til de relevante bestemmelsene i dagens personopplysningslov.

Hvordan behandles dine personopplysninger?

Oppfylle avtaleforholdet

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 1, jf. EUs personvernforordning («GDPR») artikkel. 6 nr. 1 bokstav b. I punktene nedenfor har vi konkretisert formålene nærmere.

Oppstart og oppfølging av forholdet

Vi vil sikre deg som bruker en smidig og effektiv oppstart av tjenesten. Vi vil derfor behandle dine personopplysninger som navn, adresse, mobilnummer, epostadresse. Videre vil vi måtte dele enkelte personopplysninger med tredjeparter for å kunne levere de tjenester og avtaler du som bedrift kan bruke, for eksempel for å kunne håndtere dine henvendelser.

Fordeler

Avtalene som er tilgjengelig for din bedrift innebærer at du inngår en avtale med en tredjepart, for eksempel vår strømavtale. Denne avtalen vil vi ikke ha innsyn i, men vi kan bli bedt om å verifisere at du faktisk er kan bruke avtalen og dermed har krav på fordelen eller tilbudet hos det aktuelle selskapet. Dersom det er aktuelt, vil vi verifisere dette med personopplysninger som navn, mailadresse og telefonnummer.

Avslutning av forhold

Dersom forholdet avsluttes, vil relevante personopplysninger som navn, adresse og andre opplysninger, slettes.

Nyhets- og informasjonsbrev

Som registrert vil du jevnlig motta nyhets- og informasjonsbrev fra oss, hovedsakelig per e-post. Nyhets- og informasjonsbrevene kan inneholde både nyttig informasjon fra oss. Som registrert hos oss har du tilgang til fordeler fra ulike samarbeidspartnere vi har avtale med. Nyhets- og informasjonsbrev vil dermed også kunne inneholde informasjon om hvilke fordeler du kan benytte deg av.

Vi og våre samarbeidspartnere jobber hele tiden for å gi deg tilgang til nye og spennende produkter og tjenester. Dersom du gir oss ditt samtykke, herunder personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a, vil vi bruke opplysningene om deg og ditt kundeforhold til å sende deg informasjon og tilbud relatert til andre produkter og tjenester enn de du allerede har.

Behandling av personopplysninger med ditt samtykke

I noen tilfeller trenger vi ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine. Hvis vi ber deg om ditt samtykke, vil det alltid fremgå klart og tydelig hva vi ber om samtykke til og hvilke av dine personopplysninger vi ber om å få behandle. Husk at det alltid er frivillig å gi ditt samtykke og at du når som helst kan trekke tilbake samtykker du tidligere har gitt.

Hvilke personopplysninger behandles

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Mobilnummer
  • E-postadresse

Utlevering av opplysningene til tredjeparter

Vi bruker troverdige leverandører og systemer for å støtte ulike prosesser. Disse følger strenge sikkerhetskrav. Vi deler kun informasjon som er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg. Våre leverandører er bundet av kontrakter som sikrer ditt personvern. De må bevare personopplysninger konfidensielt og følge våre instrukser for behandling og sletting. Utover dette vil vi kun dele dine personopplysninger dersom du har gitt oss ditt samtykke til dette.

Fordeler gjennom samarbeidspartnere

Gjennom oss får du en på en rekke avtalefordeler. I noen tilfeller vil våre samarbeidspartnere måtte verifisere ditt kundeforhold med oss, og vi vil da dele enkelte personopplysninger som navn og kundenummer. Dette gjøres utelukkende for at du skal få fordelene du har vist interesse for å benytte.

Produkter som innebærer avtaleinngåelse med en tredjepart

Dersom du inngår en avtale med en av våre leverandører, vil vi utlevere informasjon som er nødvendig for at tredjeparten, og dermed også for oss, skal kunne innfri avtalen vår med deg.

Vår nettside

For å logge inn på vår portal, må du oppgi e-postadresse og et passord du har fått eller laget selv.

Hvordan sikres, slettes og arkiveres opplysningene

Sikring av dine personopplysninger

Vi har rutiner for å sikre at behandling av dine personopplysninger til enhver tid er i tråd med legitime behandlingsgrunnlag. I tillegg har vi avtaler med samtlige leverandører for å sikre at dine personopplysninger behandles på en trygg og forsvarlig måte. Vi vil ikke oppbevare eller behandle dine personopplysninger når behandlingsgrunnlaget ikke er tilstede.

Sletting og oppbevaring

I henhold til personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 vil vi ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Når forholdet ditt er avsluttet slettes personopplysninger hos de tredjeparter som ikke er pliktig til å beholde disse i henhold til gjeldende lovgivning.

Dine rettigheter

Du har en rekke rettigheter overfor oss som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Du har blant annet:
  • rett til innsyn i bruk av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 15),
  • rett til utlevering av dine personopplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 20),
  • rett til å fremme en innsigelse (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 21),
  • rett til å be om korrigering av opplysninger (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 16),
  • rett til å få dine personopplysninger slettet eller at behandlingen begrenses (personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 17 og 18).

Klage

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg likevel til alltid å ta kontakt med oss først, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte.

Endringer i denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen vår vil kunne endres, og vi vil publisere endringene her. Du bør derfor holde deg oppdatert ved å jevnlig sette deg inn i den seneste versjonen. Ved vesentlige endringer, som ved at vi endrer hvordan vi bruker personopplysninger, vil vi varsle deg direkte, for eksempel via e-post.

Kontaktinformasjon

E-post: tl@prego.no
Telefon: 92221157
Postadresse: Smedalsvingen 16, 2067 Jessheim