Om Prego.no Portalen

PREGO betyr  -  værsågod.

Prego Norge fremforhandler innkjøpsavtaler til bruk for arbeidsmarkedsbedrifter organisert i ASVL, Attføringsbedriftene, Lafy eller tilsvarende organisasjoner i Norge.

Et samarbeid om innkjøp, salg og import på tvers av eierskap og organisasjoner, hvor lojalitet premieres med bedre priser og betingelser.
Det er ingen medlemskap, avgifter eller annen binding for å benytte avtalene.  Bedriftene må selv melde fra til leverandøren hvis de ønsker å benytte Pregoavtalene.
Produktkatalogen er en FELLES varekatalog for varer levert av arbeidsmarkedsbedriftene. Den eneste av sitt slag i Norge, hvor juridisk uavhengige bedrifter presenterer sine produkter sammen.
Alle elementer og bruk av Prego Portalen er GRATIS.  Opplysningene kan ajourholdes av bedriften og er passordbeskyttet.
Prego portalen drives og vedlikeholdes med økonomisk støtte fra leverandørene.

PREGO Norge AS
Hoppern 14
1517 Moss

Frank Lehmann Daglig leder Tlf: 905 83 803 e-post: fl@prego.no
Thor Lasse Løland Markedssjef Tlf: 922 21 157 e-post: tl@prego.no